Ilmoittautumiset

Uutiskirje

MAHL JÄSENREKISTERIMAHL ylläpitää Jäsenrekisteriä. Alla olevasssa rekisteriselosteessa on kerrottu mitä tietoja jäsenistä tallennetaan.

Kaikilla on oikeus nähdö omat tietonsa. Mikäli haluat omat tarkistaa omat tietosi, palauta kirjallinen pyyntö MAHL toiminnanjohtajalle. Pyrimme antamaan vastauksen mahdollisimman nopeasti, vähintään lakisääteisen ajan kuluessa(3KK).

 

Henkilörekisteriseloste

 

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laadittu 1.4.2013

 

1. Rekisterinpitäjä

MAHL - Mikkelin alueen harrasteliigat ry
Rek.nro. 198.577

 

Osoite: Savilahdenkatu 2 B 23, 50100 Mikkeli
Puhelin: +358 440 225 713
e-mail: info@mahl.fi

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Pasi Pippuri
Osoite: Savilahdenkatu 2 B 23, 50100 Mikkeli
Puhelin: +358 440 225 713
e-mail: info@mahl.fi

3. Rekisterin nimi

MAHL:n henkilörekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


4.1 Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset
Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen:

  1. viestintäjärjestelmien kuten internet ja WAP palveluiden kautta jätettyjen ilmoitusten laskutukseen, palvelupyyntöjen välittämiseen ja myynnin yhteydenpitoa varten
  2. asiakkaan hyväksymää markkinointia varten
  3. tarvittaessa asiakkaan antamaan palautteeseen vastaamista varten
  4. erilaisiin kilpailuihin osallistuessa palkintojen toimittamiseen

Henkilörekisterin tietoja käytetään tarvittaessa tutkimusten ja kyselyiden kautta palveluiden kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

5.1 Ilmoittautumiset verkkopalvelussa
- Asiakasnumero, ilmoittautujan nimi, joukkueen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, huoltajan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ilmoittautumislomakkeen sisältö ja laskutustiedot
5.2 Materiaalitilaukset verkkopalvelussa
- Asiakasnumero, tilaajan nimi, joukkueen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilauksen sisältö ja laskutustiedot
5.3 Internet palaute
- Nimi, syntymäaika ja sähköpostiosoite
5.4 Media- ja mainosmateriaali
- MAHL ry:n tuottamat media- ja mainosmateriaali. MAHL ry:n toteuttamissa tapahtumissa taltioidaan henkilöitä, logoja, joukkuenimiä ja pelinumeroita edelleen tuotettavaksi MAHL:n omaan tuotantoon.  

6. Säännönmukaiset tietolähteet

MAHL ry:n tuottama asiakasrekisteri
Asiakkaan suostumuksella ilmoittautumisen tai materiaalitilauksen yhteydessä muodostuneet tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle

Ei luovuteta. MAHL ry pidättää oikeuden luovuttaa asiakasrekisterin sisällön sopimussuhteessa olevalle kolmannelle sopijapuolelle EU:n tai Euroopan talousalueen sisällä. MAHL ry pidättää oikeuden luovuttaa omissa, tai sopimustapahtumissa kertyneen media- ja mainosmateriaalin sisällön sopimussuhteessa olevalle kolmannelle sopijapuolelle EU:n tai Euroopan talousalueen sisällä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

8.1 Manuaalinen aineisto
- ei ole
8.2 Sähköinen aineisto
- tallennetaan ATK:lle

Rekisteri on suojattu ulkoisilta tunkeutumisilta riittävin virus- ja palomuuriohjelmin. Tietokantoihin pääsevät vain ne, joilla on siihen toimensa puolesta oikeus ja tarvittavat salasanat.

9 Rekisterin tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa ja pyyntöä esitettäessä henkilön on kyettävä todistamaan oma henkilöllisyytensä. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti. Sähköistä tai painettua tarkastusselostetta ei lähetetä postitse tai sähköpostitse.

10. Tiedon kirjaaminen

Rekisterinpitäjä korjaa, täydentää tai poistaa käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti.

11. Kielto-oikeus

Rekisteröidyn taltioidut tiedot ovat MAHL ry:n luovutettavissa sopimussuhteessa olevalle kolmannelle sopijapuolelle. MAHL ry ei vastaa sopimussuhteessa olevan kolmannen osapuolen tietojenkäsittelystä.

12. Voimassaolo

Rekisteriin taltioidut tiedot poistetaan ylläpitäjän toimesta kun tosiasiallinen suhde rekisteriin on päättynyt, tai viimeistään lain edellyttämän ajan päästä, joka on 2 vuotta.


Ostoskori  

Ei tuotteita

Kuljetus 0,00 €
Yhteensä 0,00 €

Ostoskori Kassalle