2020-2021 JÄÄKIEKKO TASONMITTAUS - B-LOHKO
Otteluohjelma: Bar DOM

MD PVM. Aika Koti   VierasTulos  
1 24.09.2020 22:00 h Bar DOM - ESE CXX5 - 3 Won
2 01.10.2020 22:00 h Patteri Baari - Bar DOM5 - 7 Won
3 05.10.2020 21:00 h Jamon Pojat - Bar DOM2 - 3 Won
4 12.10.2020 21:00 h Observis HC - Bar DOM1 - 8 Won
5 22.10.2020 19:45 h Bar DOM - TOP 1010 - 1 Won
6 26.10.2020 21:00 h Bar DOM - Virve6 - 2 Won
7 05.11.2020 22:00 h PoNu - Bar DOM3 - 4 Won
8 09.11.2020 22:00 h Mikkelin Golf HT - Bar DOM5 - 6 Won
9 19.11.2020 22:00 h Bar DOM - HC Karla7 - 4 Won
10 26.11.2020 21:00 h Rattopojat - Bar DOM4 - 18 Won
12 07.12.2020 21:00 h KPa Kangasniemi - Bar DOM - 
15 07.01.2021 21:00 h Bar DOM - HC Dynamite -