2019-2020 SALIBANDYN MANAGERSARJA
Round results - Round 6 (15.01.2020)

Keskiviikko, 15.01.2020 - 6. Matchday
Runkosarja 20:00 h DOM SOHVA 6 - 7 (SO 0 - 1)
Runkosarja 21:00 h Metatavu Mikkelin Tilitoimisto 5 - 6 (SO 0 - 1) (OT 0 - 0)

9 Team(s) not playing: RS1, RS2, RS3, RS4, RS5, VO23, VO22, VO21, Cafe Keidas