MAHL XI 2018-2019 | Toimintakertomus
Perjantai, 11 Lokakuu 2019 16:00

11. Toimintakausi | 2018-2019

 

Yhdestoista toimintakausi käynnistyi normaaliin tapaan, toimintoja tehostaen. Kauden oleellisin asia oli saada talous vakautetuksi, kauden aikanahan käynnistyi useampikin isohko hanke/projekti. Edelliskauden aikana töpättiin reippaasti talouspuolella, kun laskutus ja kirjaukset tökkivät. Epäonnistuminen lienee kuvaa asiaa parhaiten. Edelliskauden tavoite oli saada kotoutettua pääomaa hankkeiden omavaraisuusasteen kunnossapitämiselle. Kun tähän ei pystytty, päätettiin samalla päivittää vanhat poistot ja päästä tilanteeseen, mikä todellisuudessa oli käsissä. Toimintakausi osoittaa reilua 20.500 euron tappiota.

 

Toimintakauden aikana startattiin SOHVA-hanke, joka työllistää kolme henkilöä. Elina Purhonen (projektipäällikkö), Joonas Kauppinen (projektiasiantuntija) ja Vesa Pantzar (projektiasiantuntija). Hanke on 20% omarahoitteista, ja kestoltaan 2,5 vuotta. Hankkeen kokonaissumma on 305.000 euroa. Kyseinen hanke on MAHL:lle ensimmäinen suora ESR-hanke ja käynnistyi syksyllä 2018. Hanke tarjoaa syrjäytymisvaarassa olevien, sekä pitkäaikaistyöttömien nuorten arkeen harrastamis- ja kouluttautumismahdollisuuksia Etelä-Savon alueella. Hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti, välitavoitteet täyttäen ja näillä näkymin jatkuu suunnitellusti vuoden 2020 loppuun saakka. Lisäksi keväällä 2019 startattiin KULMA-hanke (KUlttuuri ja Liikunta Mikkelin Alueella). Kyseessä on tuensiirtohanke Meijän Mikkeli -hankkeesta, jossa omavastuuosuus on 9%. KULMA-hankkeessa työskentelee puolipäiväisenä työntekijänä Marle Kirvesniemi. Hankeen tavoitteena on edistää matalankynnyksen kulttuuriharrastamista Mikkelissä yhdessä yhdistysten, vapaiden ryhmien, kulttuuriammattilaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Hanke kestää syksyyn 2020. Edellisten henkilöiden lisäksi toimistolla häärii lasten- ja nuorten harrastepäällikkö Jenni Pippuri.

 

Toimintojen tehostamiseksi otettiin käyttöön laskutusta ja seurantaa helpottava Seuramappi -palvelu, vain todetaksemme, että elokuussa 2019 kyseinen palvelu loppui/ostettiin ulos MyClubin toimesta. Jatkossa kaikki laskutus-, info- ja jäsenrekisterit toiminnoista riippumatta toimivat MyClubissa. Voidaan siis todeta, että toimintakauden aikana on saatu hallinnontoimet oikeille henkilöille, sekä järjestelmät toimintojen kitkattomaan käyttöön. Toimintakauden alijäämän ansiosta myös kannattamattomat toimet käytiin läpi, ja niiden jatkamiselle tuli toistaiseksi tauko. Tehostamista toteutetaan myös laji-, kerho- ja turnaustoimintojen osalta.

 

Vaikka PAHL:a ei tilastoihin merkatakaan, on hyvä mainita JP Itkosen pioneerityön hedelmiä Pieksämäen alueella. Allaslentopallon SM-kisat, salibandy- ja lentopallosarjan käynnistyminen, sekä lukuisat avoimet peli- ja harjoitusvuorot. Kruununa valinta Pieksämäen Vuoden Liikuttajaksi 2018, onnea JP!

 

BUDJETTI JA TOIMINNANLUVUT

 

Kokonaisbudjetissa marginaalista kasvu, joka pääosin tulee käynnistyneistä hankkeista. MAHL:n 11 toimintakauden budjetti koostuu 1. toiminnanmaksuista, 2. varainhankinnan tuotot, sis. rekisteröintimaksut, 3. avustuksista ja tuista (yleisavustukset). Toiminnanmaksuja ovat, laji-, turnaus-, kortteli-, young guns-, naiset ja tytöt, sekä avoimet pelivuorot ja kokeillut. Lisäksi ulkoisista toiminnoista jäsenmaksut, sekä toiminnankulujen hankintakulut. Tämä raha tulee siis meiltä kaikilta MAHL:n toimintojen pyörittämiseen.

 

1. Toiminnanmaksujen budjetti on kokonaisuudessaan 140.907,69 euroa.

2. Varainhankinnan tuotot yhteensä 18,579,00 euroa.

3. Yleisavustukset yhteensä 82.214,62 euroa.

 

Kokonaissumma siis reilut 240.000 euroa, kasvua edellisvuoteen muutaman prosenttiyksikön verran. Tulos oli siis kovasti miinusmerkkinen, ja kokonaiskuvassa perustoiminta koki pientä laskua. Jo aiemmin oli havaittu, että harrastajamäärissä kasvu on pysähtynyt ja siltä se näyttää budjettienkin osalta. Kasvua voidaan jatkossa saavuttaa kokonaan uusilla toiminnoilla, sekä hankkeilla. Nähtäväksi jää, riittääkö ideointi, kokeilut ja aika uusien toimintojen avaamiselle. Naisten toiminta jatkoi vakaata kasvua, ja tässä toiminnassa on hienoa nähdä, että ulkopaikkakuntalaiset joukkueet ovat ottaneet toiminnan omakseen, mitä ei miesten puolella ole vielä saavutettu. Nuorten toiminta takkuaa, motivoituneet nuoret ovat jo erikoisseuroissa, eikä höntsäilylle koeta tarvetta. Lasten toiminnassa tyttöjen kerhot ovat olleet suosittuja, lasten yleiskerhot (korttelitoiminta) on pysynyt ennallaan ja koulujen loma-ajoilla pidetyt leirit ovat olleet suosittuja.

 

JÄSENMÄÄRÄ kaudella 2018-2019 oli 2214 jäsentä (-25,3% kaudesta 2017-2018). Aikuisten määrä laski 1415 jäseneen (-3,3%). Alaikäisten jäsenten (ja YG-jäsenet) määrä on 799 jäsentä (-46,8%). Alaikäisten jäsenmäärän radikaali pudotus johtuu pääosin Liikkuva Koulu -hankkeen (noin -800 henkilöä) päättymisestä, ja se heijastuu myös koko jäsenmäärään. Tosiasiassa tällä sektorilla säännöllisesti osallistuvien lasten määrässä on kasvua. Nuorten osalta, kuten aiemmin todettiin laskua.

 

KEHITYSKOHTEET TULEVAISUUTEEN

 

Perustoiminnoissa haetaan aiempaa vahvemmin tuottavuutta, mikä mahdollistaa toimintojen laadukkaan jatkumisen. Suoraan verrannollinen palkatun työvoiman määrään, ja sitä kautta toimintojen laaja-alaisuuteen. Jälleen kerran faceliftin päivitys on käynnistetty, sekä vielä enemmän työtä vaativa databasen päivitys tulee tässä jossain vaiheessa. Positiivisesti toimintaan suhtautuvia alueellisia yrityksiä on saatu hienosti mukaan mm. manager-sarjojen avulla, ja heidän panoksensa onkin kullanarvoista. Etsitään tapoja luoda vastavuoroista mallia, jolla saadaan asiakasvirtaa (jäsenistöä) ohjattua manageryritysten palveluiden piiriin.

 

Naisiin kannattaa satsata tälläkin saralla. Naisilla toistaiseksi vasta yksi lajitoiminta sarjamuotoisena, ja heille tulee luoda lajeja, jotka palvelevat koko toimintakauden ajan, huutoon toivotaan vastauksia itse naisilta. Aiemmin testatut ”omaehtoiset sarjat” Beach volley (joukkue) Tennis (yksilö) ja Pingis (yksilö) käynnistyvät kesällä 2019. Mikäli vastaanotto on hyvä, tullaan näitä jatkamaan, sekä uusia avaamaan. Sarjojen etuna on itseohjautuminen, MAHL suunnittelee pelikaaviot, varaa tarvittaessa tilat, sekä järjestää finaalipäivät. Toiminto on edullista, jollei maksutonta, toisaalta myöskään kuluja MAHL:lle ei synny. Osallistujat keskenään sopivat pelinsä ja ilmoittavat tulokset MAHL:lle.

 

Lapsissa ja nuorissa suuntaus toiminnoille näyttää olevan tyttöpainotteista. Pojille on runsaasti tarjolla lajiseuratoimintaa, mutta tytöt on unohdettu tässäkin? Mitä vanhemmaksi lapsi kasvaa, sitä vähemmän aikaa jää pihapeleille ja perinteiselle höntsäilylle, ehkä järkevintä olisikin suunnata pelailutarpeet on-lineen?

 

Aikuisten miesten lajitoiminta on riittävää Mikkelin alueelle, ikämiessarjoja pitää saada käynnistymään sillä toiminnassa reilut kymmenen vuotta mukana olleet vaan ikääntyvät. Vauhti yleisellä tasolla alkaa tulemaan vastaan. Samoin fasiliteetit tilojen osalta on jo osin täynnä, siirrytäänkö hintavammille ”parketeille” mikä mahdollistaisi tehokkaamman ajankäytön, vai punnerretaanko joutuisasti pitkiä päiviä? Itsehallinnoimat kentät/arenat eivät ole nykyisellään mahdollisia, kaupungin tukipolitiikan johdosta, mikä tosin helpottaa paitsi erikois-seuroja, myös monilajiseura MAHL:a. Turnaustoiminnot ovat junnanneet myös paikallaan, tosin vetovoimaisina, onko tälläkään saralla edes tarvetta muutokselle? Summa-summarum, jo pari vuotta tilastot ovat osoittaneet toiminnan saavuttaneen katon, onko tosiaan näin, vai vieläkö taikurit vetävät kanin hatustaan…

 

 

"MAHL LIIKUTTAA MASSOJA"

Pasi Pippuri

puheenjohtaja - MAHL ry.

11.10.2019

MAHL - Yhteystiedot

Mikkelin alueen harrasteliigat ry. - MAHL

Kunnanmäki 3

50600 MIKKELI

hallinto(at)mahl.fi / info(at)mahl.fi

Hallitus 1.5.2019-30.4.2020

Puheenjohtaja: Pasi Pippuri

Toiminnanjohtaja: Tuomas Anttonen

Sihteeri: Mika Pippuri

Hallituksen jäsen: Janne Lamberg

Hallituksen jäsen: Tommi Häyrinen