TÖIHIN MAHL:N KULMA HANKKEELLE?
Perjantai, 08 Helmikuu 2019 09:57

KULMA HAKU

 

Mikkelin alueen harrasteliigat ry (MAHL ry) hakee hanketyöntekijää määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.3.2019 - 30.10.2020 KULMA–hankkeeseen. Tehtävä täytetään osa-aikaisella (20 h/viikko) henkilöllä, jonka tehtävä on luoda kulttuuriharrastamisen verkosto, KULMA (Kulttuuri ja liikunta Mikkelin alueella).

 

KULMA -hankkeen tavoitteena on edistää matalan kynnyksen kulttuuriharrastamista Mikkelissä yhdessä yhdistysten, vapaiden ryhmien, kulttuurin ammattilaisten ja muiden toimijoiden kanssa.


Hankkeessa ostetaan yhdistyksiltä, ammattilaisilta, vapailta ryhmiltä ja yrityksiltä kulttuurin työpajoja, pitkäkestoista toimintaa, kokeiluja ja tapahtumatuotantoa. Hanketyöntekijä kokoaa ideoita asukkailta ja yhdistyksiltä. Kaikki tarjonta kilpailutetaan (Meijän Mikkeli –hanke toteuttaa) ja se on hankkeen kohderyhmälle, toimintaa osallistuville maksutonta. Hanketyöntekijä vastaa toimintojen käynnistymisestä ja toteutumisesta. Hanketyöntekijä osallistuu harrastamisen verkkosivuston suunnitteluun (www.mahl.fi -sivuston pohjalle). Lisäksi hanketyöntekijä vastaa säännöllisesti ilmestyvän harrastamisen verkkolehden toimittamisesta, jossa tehdään näkyväksi Mikkelin kulttuuri- ja liikuntaharrastaminen.

 

Hankkeessa pyritään madaltamaan aitoja eri kulttuurimuotojen väliltä sekä luomaan eri- ikäisille matalan kynnyksen mahdollisuuksia kokeilla ja päästä mukaan kulttuuriharrastuksiin. Hankkeessa tuetaan yhdistyksiä ostopalveluiden avulla kehittämään omaa toimintaa, varainhankintaa ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.Tehtävä edellyttää hyvää kulttuuritoimijoiden, kulttuuri toimialan ja yhdistystoiminnan tuntemista. Eduksi luetaan liikunnan ja urheiluseuratoiminnan tuntemus. Työ vaatii yhteistyökykyisyyttä, hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä halua kehittää kulttuuriharrastamista Mikkelissä.

 

Työaika 20 h/viikko. Osa työajasta iltaisin ja viikonloppuisin.

 

Hakemukset palkkatoivomuksineen pyydetään lähettämään sähköpostilla osoitteeseen pasi(at)mahl.fi 24.2.2019 mennessä.

 

Hanke sisältää MAHL:n omarahoitusosuutta, joka alkuun otetaan harrasteliikunnan ylijäämästä. Tavoitteena on, että hanke onnistuessaan jatkuisi hanketuen päättymisen jälkeen omavaraisena ½-päivätyöntekijän toimesta. Nyt on mahdollisuus tehdä jotain aivan uutta, luoda kulttuuripuolelle täysin uusia innovointimalleja kulttuuriharrastamisen käynnistämiseksi ja kehittämiseksi!

 

Hanke starttaa aikaisintaan 1.3.2019, tai erikseen sovittavana aikana.

 

Mahdolliset tiedustelut:

Pasi Pippuri

pasi(at)mahl.fi

0407710520