MAHL X 2017-2018 | Toimintakertomus
Torstai, 06 Joulukuu 2018 10:10

malli3

10. Toimintakausi | 2017-2018

Juhlakausi, eli kymmenes toimintakausi on vauhdikas ja työntäyteinen. Isoimpina ponnisteluina oli puolen vuoden perehtyminen ESR-hankkeen koukeroihin, sekä uuden kirjanpitoa tukevan ohjelmiston (Seuramappi) testaaminen ja hankkiminen. Toimiston puolella siis tehtiin isosti hommia, jotta jatkovuosille joustavan toiminnan edellytykset jatkuisivat. Kuten edelliskaudella oli huomattu, on perusmuotoisen MAHL -toiminnan harrastamismäärän kattoraja jo lähes saavutettu. Perustoiminta siis kantaa ja harrastajamäärät niin henkilöinä, pelimäärinä kuin käytettynä aikana on hienolla tasolla. Uudistuksia tulee kuitenkin jatkuvasti mietittäväksi, ja ehkä seuraavalla toimintakaudella jo jotain päästään kokeilemaan. Toimistolla tuuletettiin kauden päätteeksi penkkejä, kun Eetu Sviili muutti pelaajauran perässä Ruotsiin, ja Tommi Häyrinen siirtyi oikeisiin töihin. Syksystä 2018 alkaen MAHL:n ESR-rahoitteinen SOHVA -hanke työllistää 3 henkilöä, sekä Elina Purhosen (siirtyi SOHVA -hankkeen projektipäälliköksi, lasten- ja nuorten harrastekoordinaattorin tehtävistä) tilalle palkataan uusi henkilö. Työelämään tutustumassa, sekä työharjoitteluissa MAHL:ssa kävi lähes 10 eri henkilöä.

 

Kauden aikaiset muutokset palkkahenkilöissä, sekä taustalla paljon aikaa vieneet tulevat uudistukset aiheuttivat osaltaan sen, että koko kevätkausi tultiin toimiston osalta hieman toiminnan perässä. Tämä aiheutti huolestuttavan paljon ongelmia, viivettä mm. laskutuksessa, ja osin näistä syistä suunniteltuun tulokseen ei päästy. Kauden aikanahan oli tavoite saavuttaa huomattava ylijäämä, jolla puskuroidaan tulevaa ESR -hanketta omavaraisuusasteen osalta. Kesällä ja syksyllä 2018 tämä asia saatetaan kuntoon uuden laskutusohjelmiston käyttöönoton ansiosta. Iloa tuotti jo aiemmin aloitettu, ja sittemmin hiipunut PAHL - Pieksämäen alueen harrasteliigat, kun Jukka-Pekka Itkonen ottautui Pieksämäellä toiminnankehittäjäksi. Omalaatuisuus, ja erityisesti alueen ominaispiirteet tunteva JP tekee ja kehittää alueella toimintaa omalla tavallaan.

 

LASTEN KORTTELITOIMINTA. Noin 22 700 ohjattua liikuntasuoritetta 2-12 -vuotiaille, toiminnassa noin 1% lasku. Toiminta on jo melko vakiintunutta. Kauden aikana kokeiltiin kerhotoimintaa, joka on kohdistuttu vain tytöille. Ensimmäisen vuoden kokemuksella voidaan todeta, että puhtaasti tytöille tarkoitetut kerhot ovat tervetulleita, lasten palloilukerhoissa tyttöjen määrä on ollut melko pientä, joten nyt tehty kokeilu pyritään saamaan osaksi perinteistä korttelikerhotoimintaa. Osallistuminen MAHL:n kerhotoimintaan (lajikerhot, perhekerhot, tyttökerhot) pidettiin edelleen edullisena, alle 100 eurolla lapsille toimintaa vähintään 5 päivänä viikossa. MAHL:n leiritoiminta on vakiinnuttanut paikkansa loma-ajoille. Syys-, hiihto-, ja kesälomaleirit saavat kesästä 2018 alkaen mukaansa myös jääkiekkoleirin.

 

Toimintakauden aikana järjestimme yhteensä 716 ohjattua kerhotapahtumaa. Kerhojen toiminta-aikaa oli 743 tuntia. Viime kauden 40 prosentinkasvu tuli alaspäin noin 10 prosenttia, lasku muodostuu lähinnä toimintojen keskittämisellä, sekä tehostamisella. MAHL:ssa lapsen ohjattu liikuntakerta maksaa tasan 1 euron. Tunnin mittainen ohjattu liikuntakerta, jossa osallistuja on vakuutettu, on arvoltaan 0,96 euroa.

 

NUORET JA YOUNG GUNS. Jos edellisellä toimintakaudella paukuteltiin hurjat luvut, niin tällä kaudella päästiin katsantakannasta riippuen 10-20 prosenttiin edelliskaudesta. Toiminnassa siis epäonnistuttiin ja pahasti. Toki osasyynä on se, että edellisellä kaudella tehtiin pilotointi (Liikkuva Koulu -hanke) kaikkiin Mikkelin yläkouluihin, joista tavoitettiin käytännössä 70 prosenttia yläkouluikäisistä pelien ja turnausten yhteydessä. Valitettava tosiasia näissä hankkevetoisissa toiminnoissa on se, että kun hankeraha loppuu, loppuu käytännössä myös toiminta. Mutta tälläinen on valtakunnan päättäjien yleislinjaus myös toimivissa hankkeissa.

 

Jo aiemmin aloitettu YG-toiminta veti viikottain jo toiminnassa mukana olleet nuoret pääosin jääkiekon ja salibandyn harjoitusvuoroille. Parasta antia toiminnan tarpeellisuudesta on saatu, sillä jo neljättä talvea toiminut toiminta on joustavasti kasvattanut osan väestä täysi-ikäisiksi ja mukaan MAHL:n perustoimintaan. Osa nuorista on ottautunut myös mukaan ohjaustoimintaan, erityisesti leiri- ja kerho-ohjaajiksi. Nuorten ohjattu liikuntasuorite maksoi 1,38 euroa. Tunnin mittainen vakuutettu liikuntakerta oli arvoltaan 1,69 euroa.

 

NAISET. Naisten toiminta ottaa askelia eteenpäin. Toiminnan kasvua yli 100 prosenttia! Naisten toiminta on kieltämättä kuin kopiota MAHL:n early daysta. Kokemus nopeuttaa eteentulevien ongelmien ratkomisessa, toki kasvuennuste jatkovuosille on huomattavasti maltillisempaa. Naiset tykkäävät pelata salibandya, sekä hieman potkia palloa. Jääkiekko tuntuu vielä varsin vieraalta, mutta miltäpä Ringette tai Jääpallo kuulostaisi? Naisten toiminta on kuitenkin jo alkuvaiheessa levittäytynyt paremmin maakuntiin kuin vastaava miesten toiminta. Naisten toiminnassa on mukana joukkueita Mikkelin lisäksi, Juvalta, Ristiinasta, Mäntyharjusta ja Pertunmaalta.

 

Naisten toimintaa kauden aikana suoritettiin harjoitus- ja pelivuorojen osalta 98 kertaa ja näihin käytettiin aikaa 96 tuntia. Osallistujia 1836 liikuntasuoritteeseen tehtiin 225 naisen toimesta. Naisten ohjattu liikuntakerta maksoi 1,89 euroa. Tunnin mittaisen liikuntakerran hinta oli 1,86 euron arvoinen.

 

Tiesithän, että MAHL toimii usean lajiliiton alaisena seurana, sekä on mukana erinäisissä valtakunnallisissa ohjausryhmissä?

 

       
           

LAJI- JA TURNAUSTOIMINTA. Perustoiminnan osalta, kuten jo todettua koetaan vuositasolla prosenttiheittoa puoleen jos toiseen, niin tänäkin kautena. Pientä kasvua laji- ja turnaustoiminnoiden liikuntasuoritteissa, puolestaan pientä laskua osallistujamäärissä. Asiasta voi päätellä sen, että mukana olevat liikkuvat keskimääräistä enemmän kuin edellisvuonna. Kokonaisliikuntasuoritteiden määrä oli 30 336 (ek. 28 441). Sen sijaan kaikki toiminnot huomioiden kokonaisliikuntasuoritteiden määrässä oli laskua, 60 308 (ek. 62 772). Huomion arvoista, että pelkästään Liikkuva Koulu -hankkeen päättyminen vähensi nuorten suorituksia peräti 3 500 liikuntasuoritteella. Lajitoiminnassa pientä närää herätti ns. lisenssipelaajien kieltäminen perus-sarjoista, joskin tulevaisuudessa tätä rajausta tultaneen tarkastelemaan iän puolesta, esim. 40 vuotta täyttäneet lisenssipelaajat rinnastettaisiin harrastepelaajiksi?


 

Mestaruuksistahan sitä kamppaillaan, vaikka harrastamisesta puhutaan. Lajiotteluita pelattiin (naisten toiminta ei mukana tässä) 915 kappaletta, ja näihin käytettiin aikaa 699 tuntia. Luvut ovat kovimmat MAHL:n historiassa. Yhden ottelun hinta pelaajalle oli 3,26 euroa (ek. 3,21). Tunnin mittainen liikuntakerta oli arvoltaan 4,27 euroa (ek. 4,21).

 

Turnauksiakin järjestettiin, osa turnauksista kaipaa pikaisia uudistuksia, sillä kauden aikana ei yksinkertaisesti ole aikaa, eikä tilaa niitä järjestää. Toki Mikkeliin rakennettu Saimaa Stadiumi antaa hienot mahdollisuudet kasvattaa sisäpallopeliturnauksia lähes rajattomasti, joskin vuorohinnat perinteisiin kaupungin tarjoamiin harrastepaikkoihin eivät ymmärrettävästi ole samalla sivulla. Paitsi itse järjestettyjä turnauksia, niin MAHL:n tarjoma turnauspiste.fi liikutti erinäisen määrän hallinnon väkeä, sekä tuomareita myös muualle Suomeen. MAHL:n järjestämisä turnauspelejä pelattiin 221 kpl:tta, ja aikaa näihin käytettiin 180 tuntia. Turnauspelin hinta harrastajalle oli 5,37 euroa (ek. 3,20). Tunnin mittainen liikuntakerta turnauksissa oli arvoltaan 6,62 euroa (ek. 4,46).

 

 

AVOIMET PELIVUOROT JA KOKEILUT. MAHL:n avointen pelivuorojen määrä lähes puolittui, joten hieman kompastuimme omaan ideaamme. Ajatus pelivuoroillahan on, että uudet harrastajat pääsisivät helposti toimintaan tutuksi, sekä näkisivät MAHL:n harrastajien tason. Vaihtoehtoisesti pitkään toiminnassa olleet aktiivit voivat rekrytoida avoimilta pelivuoroilta uusia sateentekijöitä joukkueisiinsa. Avoimia pelivuoroja pelattiin 127 kpl:tta aikuisten miesten kesken. Näihin käytettiin aikaa 133 tuntia. Vähentyneistä järjestämiskerroista huolimatta omavastuuhinta hieman pieneni, toimintakaudella sen ollessa 1,56 euroa (ek. 1,62). Tunnin harrastaminen pelivuorolla kustansi 1,49 euroa (ek. 1,42). Myös kokeilutoimintojen määrä kuihtui lähes minimiin, osa aiempien vuosien onnistumisista on tullut jo perustoimintaan, mutta uusia visionäärejä MAHL ehdottomasti kaipaa myös toimiston puolelle.

 

ULKOISET TOIMINNOT.  PAHL taputeltiinkin jo aiemmin, kasvua on edelleen luvassa. Toistaiseksi PAHL:n toiminnanlukuja ei liitetä osaksi MAHL:n toimintakertomusta. MAHL:n alaisuudessa aiemmin toiminut Mikkelin Kramppi on käytännössä lakannut toimimasta. Sen sijaan Salibandyn 3 divisioonassa pelaava La Lightning jatkaa kikkailujaan. Alajaoksille MAHL tarjoaa liiton jäsenyyden, sekä antaa hallinnollista apua. Alajaokset toimivat omina itsenäisinä seuroina.

 

BUDJETTI JA TOIMINNANLUVUT

Kokonaisbudjetti kasvoi edelleen, toiminnan voidaan todeta olevan vakiintunutta ja omavaraista. MAHL:n 10 toimintakauden budjetti koostuu 1. toiminnanmaksuista, 2. varainhankinnan tuotot, sis. rekisteröintimaksut, 3. avustuksista ja tuista (yleisavustukset). Toiminnanmaksuja ovat, laji-, turnaus-, kortteli-, young guns-, naiset ja tytöt, sekä avoimet pelivuorot ja kokeillut. Lisäksi ulkoisista toiminnoista jäsenmaksut, sekä toiminnankulujen hankintakulut. Tämä raha tulee siis meiltä kaikilta MAHL:n toimintojen pyörittämiseen.

 

1. Toiminnanmaksujen budjetti on kokonaisuudessaan 144.588,95 euroa.

2. Varainhankinnan tuotot yhteensä 20.935,00 euroa.

3. Yleisavustukset yhteensä 70.716,69 euroa.

 

Kokonaissumma siis reilut 235.000 euroa, kasvua edellisvuoteen lähes 20 prosenttia. Vaikka kausi oli ylijäämäinen reilun 13.000 euron verran, jäätiin tavoitteesta yli 12.000 euron verran. Kauden ylijäämätavoite liittyy syksyllä 2018 käynnistyvään ESR -hankkeeseen, jossa MAHL:n omavaraisuusosuus 2,5 vuoden ja yli 300.000 euron hankkeesta on 20 prosenttia. Yhteenvetona kaudesta, panostus toimistolla vei energiaa kentältä, eikä kenttähenkilökunta onnistunut tehtävissään vähäisen ohjauksen ja peräänkatsomisen johdosta. Vaikka luvut näyttävät hyviltä, on tosiasia se, että uskottava Suomalainen harrasteliikunta on täysin riippuvainen valtiolta eri hankkeista tulevista määrärahoista.

 

Toimintakautta kuvaa hyvin kannattamattomien toimintojen karsiminen, uusien kokeilujen ja tapahtumien niukkuus. Sen sijaan perustoiminta kulkee omilla raiteillaan, pientä heittoa puoleen jos toiseen tulee jatkossakin. Naisten toiminta hyökkii eteenpäin vauhdikkaasti, joskin kaipaa vähintään toisen kausilajin joko kesälle, tai talvelle. Lasten toiminta kohdentuu entistä enemmän tyttöihin, lajiyhteistyö vankistuu lähinnä henkilösuhteiden ansiosta. Nuorten toiminta on melko vähäistä, mutta toimii, sekä kasvattaa nuoria paitsi aikuisten lajitoimintaan, niin myös ohjautumaan kerho- ja leiriohjaustoimintaan.

 

Kokonaisliikuntasuoritteiden määrä kaudella oli 60 308. Ohjattuja liikuntakertoja järjestettiin 2199 kpl:tta, ja aikaa näihin käytettiin 1991 tuntia 15 minuuttia. Kun lasketaan keskimääräinen liikuntasuoritteen kesto 54 minuuttia 20 sekunttia ja liikuntasuoritteiden kokonaismäärä, liikkuivat MAHL:set vuoden aikana yhteensä 54 609 tuntia, eli yli 6 vuotta. Aikuisliikuntaa suoritettiin 36 796 kertaa, lasten ja nuorten suoritteita 23 512 ja millä hinnalla?

Koko toiminta huomioiden MAHL:ssa liikkuminen maksaa tunnilta 2,44 euroa, ja liikuntasuoritteelta 2,69 euroa!

 

JÄSENMÄÄRÄ kaudella 2017-2018 oli mahtavat 2965 jäsentä (-2,5% kaudesta 2016-2017). Aikuisten määrä nousi 1464 jäseneen (+5,4%). Alaikäisten jäsenten (ja YG-jäsenet) määrä on 1501 jäsentä. Kun tarkastellaan aikuisliikunnan harrastamishintaa, ja muistetaan se, että aikuisten harrastemaksujen ylijäämä osoitetaan lasten- ja nuorten harrastamiseen, niin perusteltua onkin kiittää kaikkia aikuisliikkujia ja lisätä sloganlistaan myös "MAHL:ssa harrastamalla maksat lapsesi harrastamisen".

 

Sosiaalinen media on ottanut paikkansa myös MAHL:ssa. | mahl.fi, korttelikerho.fi, turnauspiste.fi, sekä facebook, twitter, instagram, youtube-kanava.

 

» Verkkosivukäynnit, mahl.fi sivuilla käytiin yli 146 000 kertaa, 45 000 eri kävijän toimesta.

» Keskimääräinen verkkosivuilla vierailuaika 3.18 minuuttia. 

» Facebookissa 2707 tykkääjää, keskimäärin MAHL tavoittaa kuukaudessa 11 700 eri henkilöä.

» Instagramissa on yhteensä 367 seuraajaa.

» Somessa pyörinyt "The Joulukalenteri" keräsi yhteensä 40 340 katselijaa joulukuun aikana.

 

KEHITYSKOHTEET TULEVAISUUTEEN

 

Kasvua on syntynyt naisten puolella, ja tyttökerhot ovat osoittaneet tarpeellisuutensa. Aikuisten miesten puolella, joka onkin päätoiminta, kasvu on käytännössä lakannut, ehkä vielä muutaman vuoden nuoria tulee enemmän toimintaan mukaan kuin vanhoja partoja toiminnoista väistyy. +40 vuotiaiden sarjat kulkevat aaltoliikettä, sille on tilausta, mutta niin alkaa olemaan kohta +50 vuotiaillekin. Hankkeet mahdollistavat henkilöiden palkkauksen, mutta samalla toimijat ovat kiinni hankkeissa, ja vain jämäminuuteilla mukana MAHL:n toiminnassa. Toki hanketoimintoja yhdistetään osaltaan MAHL:n toimintaan, osa hankkeen kohderyhmästä liitetään perustoimintaan, mutta suorainaista hyötyä taloudellisesti ne eivät tuota, koska hankkeiden aikana ei heiltä omavastuita voida kerätä. Seurojen välinen lajiyhteistyö on kuin huutaisi vastatuuleen, paljon puhetta, vähän tekoja, räät omalle naamalle. Toki yksittäistapauksissa toiminta on kehittävää ja yhteistyö hedelmällistä. Toimintojen keskittäminen osaaville ja motivoituneille tekijöille on keskeisintä tehokkaan toiminnan takaamiseksi, tässä suhteessa jopa liittojen tulisi päivittää almanakkaansa.

 

Toiminnoissa kokeiltu, ja hyväksi havaittu "managerisarjat" ovat osaltaan tulevaisuutta. Ajatus rikkoo kaikkea perinteistä työ- tai kaveriporukan ideologiaa, erottaa parhaat tutkaparit (toisinaan) ja yhdistää kovimmat riitapukarit. Edelleen kehityessään tämä malli voi kulkea rinnalla perinteisen "oman porukan" sarjoissa, jolloin lajiniilot saavat halutessaan lisää pelejä ja keskusteltavaa. Saimaa Stadiumi voisi tulevaisuudessa olla oivallinen peliareena, mutta toistaiseksi hinta karkoittaa minkään järjellisen ja pitkäkestoisen sarjan siellä pyörittämisen. Uuden kuplahallin osalta on turha edes mitään puhua, tulee jos on tullakseen, ei tuo helpotusta fasiliteetti ongelmaan. Kolmannesta jäähallistakin huhuillaan säännöllisesti, ehkä avojäänä Urpolaan tai Kalevankankaalle, tai sitten katettuna Kalevankankaalle, tai sitten ei vaiskaan ollenkaan.

 

Isossa kuvassa MAHL:n tarvitaan hallinnon puolelle uutta ja raikasta verta, uudenlaisia visionäärejä jotka uskaltavat ja haluavat itsensä likoon pistää. Paljon saa tehdä ja kokeilla, vapaa-ajasta ei ongelmaa, mutta vastuu tekemisistä on yllättävän suurta.

 

10 vuotta on takana, olemme yhdessä saaneet aikaan kaikille halukkaille loistavan ja innostavan ilmapiirin, hyvän ja omavaraisen seuran. Työllistäneet ihmisiä, tuottaneet harrastuksia lapsillemme, ja pitäneet siinä sivussa omasta kunnosta huolta. Kiitos kaikille mukana olleille henkilöille ketään sen enempiä erittelemättä, jokaisen panos on ollut kullanarvoista!

 

"MAHL LIIKUTTAA MASSOJA"

 

Pasi Pippuri

puheenjohtaja - MAHL ry.

6.12.2018

MAHL - Yhteystiedot

Mikkelin alueen harrasteliigat ry. - MAHL

Kunnanmäki 3

50600 MIKKELI

hallinto(at)mahl.fi / info(at)mahl.fi

 

Hallitus 1.5.2018-30.4.2019

Puheenjohtaja: Pasi Pippuri

Toiminnanjohtaja: Tuomas Anttonen

Sihteeri: Mika Pippuri

Hallituksen jäsen: Janne Lamberg

Hallituksen jäsen: Tommi Häyrinen