MAHL HANKKEET
Torstai, 16 Elokuu 2018 06:37

 

SOHVA KULMA mainos 960 430 kuva 1

 

MAHL HANKKEET

Mikkelin alueen harrasteliigoilla ei ole tällä hetkellä käynnissä hankkeita. Alta voit lukea päättyneistä SOHVA ja KULMA hankkeista. 

 

SOHVA - Hanke 1.9.2018-31.12.2020

MAHL sai ESR -hankerahaa 305.000,00 euroa vuoden 2020 loppuun saakka, summasta 20% oli MAHL:n omarahoitusta. Raha myönnettiin MAHL:n Sohva (sosiaalinen oppiminen, halu vaikuttaa arkeen) hankkeelle. . Hanke käynnistyi 1.9.2018 ja päättyi 31.12.2020. Hankkeessa kehitettiin uusia liikkumisen tapoja ja muotoja yhdessä kohderyhmän, alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.

 

SOHVA - hankkeen tavoitteena oli lisätä paikallista osaamista ja osallisuutta sekä tarjota pitkäaikaistyöttömille ja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, sekä työikäisille mahdollisuuksia harrastaa, kouluttautua ja työllistyä hankkeen kautta. Hanke pyrki myös luomaan kohderyhmälle mahdollisuuksia kokea arki merkityksellisenä. Kohderyhmä osallistettiin ideoimaan ja toteuttamaan yhdessä toimintaa ja täydentämään nykyisiä hyvinvointipalveluita, lisäämään asukkaiden aktiivisuutta, yhteistyötä eri toimijatahojen välillä sekä rohkaistaan kokeilemaan uutta ja hyödyntämään paremmin olemassa olevia tiloja ja alueita.

 

MITÄ HANKE TARJOSI KOHDERYHMÄLLE?

- työskentelymahdollisuuksia toimitsija-, huolto- tai ohjaustehtäviin

- harrastusmahdollisuuksia 

- MAHL:in toimintaa

- tapahtumajärjestämistä

- viestintätehtäviä

- kouluttautumismahdollisuuksia järjestö- ja seuratoimintaan

 

 

Yhteystiedot:

Elina Purhonen - Projektipäällikkö / elina(at)mahl.fi, 044 984 2354 (Äitiyslomalla 1.9.2020 alkaen)

Jenni Pippuri - Projektiasiantuntija / jenni(at)mahl.fi, 044 985 7242

Vesa Pantzar - Projektiasiantuntija / vesa(at)mahl.fi, 044 970 2681

 

KULMA -hanke 

KULMA - hanke on käynnistynyt maaliskuussa 2019. Hanke on Meijän Mikkeli -hankkeen tuensiirtohanke www.meijänmikkeli.fi 

 

KULMA -hankkeen tavoitteena on edistää matalan kynnyksen kulttuuriharrastamista Mikkelissä yhdessä yhdistysten, vapaiden ryhmien, kulttuurin ammattilaisten ja muiden toimijoiden kanssa.

 

Hankkeessa ostetaan yhdistyksiltä, ammattilaisilta, vapailta ryhmiltä ja yrityksiltä kulttuurin työpajoja, pitkäkestoista toimintaa, kokeiluja ja tapahtumatuotantoa.

 

Hankkeessa pyritään madaltamaan aitoja eri kulttuurimuotojen väliltä sekä luomaan eri- ikäisille matalan kynnyksen mahdollisuuksia kokeilla ja päästä mukaan kulttuuriharrastuksiin. Hankkeessa tuetaan yhdistyksiä ostopalveluiden avulla kehittämään omaa toimintaa, varainhankintaa ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

 

Yhteystiedot: 

Marle Hämäläinen / marle(at)mahl.fi, 044 240 9993 

 

 

 

ELY LA01 Logo FI B3 RGB   VipuvoimaaEU 2014 2020 rgb      EU ESR FI vertical 20mm rgb                     MeijanMikkeli Logo orvokki