MAHL:LLE HANKERAHAA 100.000 EUROA!
Torstai, 04 Helmikuu 2016 00:00

hanke eu

 

MAHL on mukana ”Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä” –hankkeessa. Toiminta on jo käynnistetty ja nyt saadun päätöksen mukaisesti asioita voidaan julkaista virallisesti. MAHL:n rooli, tai osa, on edelleen kehittää jo vuonna 2010 aloitettua ”Harrasteliikunnan elinkaaripolkua”. Hankerahan maksatus toteutetaan aikavälillä 1.1.2016–31.5.2018, eli ajallisesti 2,5 vuoden aikana. MAHL:n tavoite on löytää kokeiluin ja teoin, mallit sekä käytänteet vakiintuneiksi ja omavarasiksi tuona aikana.

 

Mitä hankerahalla tehdään?

 

» Hankerahasta valtaosa, eli 80.000 euroa tullaan osoittamaan palkkoihin. Tarkoittaa, että 2,5 vuoden aikana työllistämme lisähenkilöitä MAHL:n toimintaan (hankkeen aikana 38 hlötyökk).

» 3.500 euroa henkilökunnan koutukseen ja lisä pätevöittämiseen.

» 16.500 euroa muuttuviin kustannuksiin, välinehankintoihin, vuokriin.

 

Mitä toimintoja kokeillaan ja kehitetään?

 

Toimintamme perusidea on alusta alkaen ollut nojautua ns. kokeilukulttuuriin. Kokeilemalla, hyvät toimintatavat ja –mallit kehitetään yhdessä käyttäjien kanssa joustaviksi.

 

» Hankkeessa kehitetään matalan kynnyksen ja edullisen harrasteliikunnan malleja kaikkiin ikäryhmiin, erityisenä kohderyhmänä nuoret ja työikäiset. Harrastetoimintaa kehitetään kokeilujen kautta ja luodaan yhdessä kohderyhmien kanssa uusia malleja huomioiden erityisryhmien (työttömät, erityisryhmät, vähävaraiset perheet) tarpeet.

» Yhteistyön tiivistäminen kaupungin, urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa.

» Hankkeessa kehitetään harrasteliikunnan seuratoimintamallia, jota voidaan laajentaa valtakunnalliseksi toiminnaksi yhteistyössä VALO Ry:n kanssa.

 

1. Nuorten monilajikerhot

» Harraste- ja kokeilutoiminnan kehittäminen harrastesarjatoiminnaksi.

2. Naisten monilajikerhot

» Harraste- ja kokeilutoiminnan kehittäminen pysyväksi ja säännölliseksi toiminnaksi.

3. Harrasteliikunnan elinkaarikerhot

» Perhekerhotoiminnan (vauvasta vaariin) käynnistäminen, sekä kehittäminen pysyväksi ja säännölliseksi toiminnaksi.

4. Korttelikerhot

» Toiminnan ohjaaminen arki-iltapäiviin lähiöihin ja lähiliikuntapaikoille.

 

Toimintojen kokeilujakso alkaa 1.1.2016, ja 2016 vuosi onkin kokeilu- ja testiaikaa. 2017 vuonna toiminnat ovat pääosin täydessä käytössä ja niitä muovataan vahvasti omarahoitteiseksi. 2018 alkuvuosi puskuroidaan toimintaa kestäväksi, jotta hankkeen päätyttyä 31.5.2018 toiminta ei lakkaisi, vaan se olisi osa MAHL:n perustoimintaa.

 

MAHL:n perustoiminta, eli kausilajit pyörivät jatkossakin vanhaan malliin. Aikaa ja tehoja myös perinteisen toiminnan kehittämiseksi on jatkossa olemassa. Lasten- ja nuorten loma-ajan leiritoimintojen kehittäminen jatkuu jo kuudetta vuotta, joten toimistolla ei hanke rauhoita menoa vaan ideoita ja toteutuksia jalkautetaan jatkossakin vaihtelevalla menestyksellä kentille ja saleihin.

 

Kiitos kuuluu meille kaikille yli 2000 ”Mahlilaisille”, olemme yhdessä saaneet aikaiseksi jotain uniikkia Suomalaiseen liikuntaan ja urheiluun.

 

Hanke on EU:n osarahoittama ja kansallisena rahoittajana toimivat Etelä-Savon ELY-keskus, sekä Mikkelin Kaupunki.

 

ELY LA01 Logo FI B3 RGB EU ESR FI vertical 20mm rgb VipuvoimaaEU 2014 2020 rgb hyvinvoinnin virtaa mikkelissä

 

Mikkelissä 23.12.2015

 

Pasi Pippuri

Puheenjohtaja – MAHL ry.

 

Kyselyt ja infot:

pasi(at)mahl.fi

0407710520