MAHL - II 2009-2010 | Toimintakertomus
Maanantai, 13 Tammikuu 2014 13:08

 

2. Toimintakausi | 2009-2010

 

Toiminta räjähtää käsiin. Keskimäärin yli 50%:n kasvua niin pelaajamäärissä, joukkueissa kuin otteluissakin. Alkuperäinen, osin vahingossa ideoitu "kevyt hallinto" näyttää kyntensä. Kevyen hallinon idea oli seuraa perustettaessa se, että tarvittaessa pystytään nopeisiin reagointeihin ja päätöksiin, silläkin uhalla että toiminta henkilöityy. Nyt pystyttiin nopeasti jättämään kehityksissä olleet toimet sivuun ja keskittymään oleelliseen, eli toiminnan laatuun ja palveluun. Ongelmaksi on muodostunut kohtuutun paine ydinhenkilöille, johon ei auta kuin kahvi. Motivoituneiden ja sitoutuneiden lajivastaavien löytäminen on yllättävän työlästä, ongelma näyttää olevan osin se, että MAHL:n lajivastaavat ovat samalla niitä henkilöitä, jotka kantavat omissa seuroissaan suurta työtaakkaa.

 

Uusia lajeja ei oteta mukaan toimiin, vaikka ehdotuksia tulee aina biljardista ja tenniksestä, golfin peluuseen. Kaikki kehitystyö keskitetään olemassa olevien lajipalveluiden kehittämiseen. Kasvukehitys on sen suuntaista, ettei uusille innovatiivisille toimille yksinkertaisesti ole aikaa. Siltikin Sarjan Jari ja Pippurin Pasi etsivät jatkuvasti verkkopohjassa toimivaa databasea. Toimivia konsepteja löytyy mm. Kanadasta ja yllättäen Ruotsista (missä muuten ollaan mm. tällä saralla Suomea melkoisesti edellä). Syksyllä 2009 Pasi löytää vahingossa Joomla -julkaisukannan. Jari paneutuu Joomlan avoimeen lähdekoodiin ja järjestelmä havaitaan toimivaksi, alkaa reilun puolen vuoden tilastotestaus.

 

MAHL:n rekisteröityneiden henkilöiden määrä nousee 697:n (sr. 427 / jr. 270).

 

Toimintaa tehostetaan mm. jalkapallo ja korttelijalkapallo viedään Karkialammen kuntokentälle, jolloin ottelutapahtumia saadaan samanaikaisesti peräti viidelle kentälle. Parhaimmillaan MAHL:n jalkapalloilloissa nähdäänkin yli 500 hengen tapahtumia, kun kenttien laidalla pyörivät myös junioreiden vanhemmat. Pelimäärät nousevat yli 60%:a ja liikuntaan käytettyjen tuntien määrä peräti 71 %. Paikanpäällä pelejä on seuraamassa jo lähes 25.000 silmäparia. Samalla on uudistettu viikkoinfojen julkaisua, koska edelleenkään ei painomedia noteeraa MAHL:a. Keskimääräinen kävijämäärä sivustoilla nousee 211:n käyntii per päivä. MAHL:n käyttämät harrastetilat kokevat melkoisia alasajoja, salibandy siirtyy alueen seurojen painostuksesta Mikkelin ammattikoululle, jääkiekkoa pelataan pääsääntöisesti harjoitushallissa - samalla vuorohinnalla kuin jäätä olisi kilpahallissa?

 

MAHL kasvaa liian nopeasti, yli 50 %:n kasvu on osin hallitsematonta, koska toimintoja tehdään puhtaasti otona.

 

KEHITYSKOHTEET TULEVAISUUTEEN

Ykköspainopiste on uuden tilastointijärjestelmän julkaisulle. Tavoite on saada uusi Joomlaan perustuva tilastointiohjelma valmiiksi seuraavan toimintakauden alkuun. Informaation kulku tuottaa edelleen ongelmia, kaikki pelaajat eivät edes tiedä että peleistä tuotetaan tilastoja heidän käyttöönsä. Toimintaa on suunnattava vahvasti joukkueenjohtajavetoiseksi, joten ennen lajien käynnistymistä erilliset joukkeenjohtajienpalaverit tulevat järjestettäväksi - luotetaan, että jojot informoivat pelaajistoaan. Painomedia tulee herättää toiminnan laajuuteen jollain tavoin, viikottaiset infot ja tulevat tapahtumat eivät ylitä uutiskynnystä. Jaettu vastuu lajivastaavatoiminnasta on tullut tiensä päähän, jatkossa lajivastaavana tulee toimia vain yksi henkilö. Kilpaurheiluseurat ovat väärä yhteistyöpari tuomari- ja toimitsijatehtävissä, suunnataan em. tehtäviä voimakkaasti junioriseurojen aktiivien vanhempien varainhankintatoimeksi.

 

Pidetään toiminta avoimena mm. budjettien, toimintojen ja toiminnanmallien osalta - vähentää turhanpäiväistä narinaa. Aloitetaan varojen puskurointi mahdollisen päätoimisen toiminnanjohtajan palkkaamiselle.

 

Runkolajit ovat muodostuneet omavaraisiksi, sekä toiminnan laatu näissä lajeissa kestää ulkopuolisen tarkastelun. Pyritään jatkossa kehittämään harrastajien palvelutasoa paitsi tilastointiohjelmalla niin esim. pelistreamauksin. Hallittu kasvu pyritään pitämään 10-20 %:n sisällä.

 

BUDJETTI

Toisen toimintakauden budjetti on 38.792,36 €. Tukea saatu 0 €. MAHL haki ESR-rahoitteista tukea toiminnanjohtajan palkkaamiseksi kolmen vuoden ajalle (haettavissa seuraavan kerran vuonna 2013) - kielteinen päätös, peusteina, ettei toiminta ole riittävän laadukasta, ei palvele riittävän laajaa henkilömäärää, eikä ole riittävän pitkään toiminut - ehkä sitten niin? MAHL jakaa kuudelle eri urheiluseuralle tuomari- ja toimitsijahommista toiminnantukea 15.874,90 €.

 

Tj. Pasi Pippuri (1.5.2009 - 8.4.2012)